dorit-cohen

20 ביוני 2021

אורנית אבידן זיו, מנהלת המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית של אגודת עמי והקריה האקדמית אונו בתוכנית פותחים יום, על הנגשה קוגניטיבית

אורנית אבידן זיו, מנהלת המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית של אגודת עמי והקריה האקדמית אונו בתוכנית פותחים יום, על הנגשה קוגניטיבית

אורנית אבידן זיו, מנהלת המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית של אגודת עמי והקריה האקדמית אונו בתוכנית פותחים יום, על הנגשה קוגניטיבית Read More »

מירב בן אבי, עובדת סוציאלית וסמנכל"ית פיתוח מקצועי באגודת עמי, על הזכות לאהוב ולהיות נאהבים

מירב בן אבי, עובדת סוציאלית וסמנכל"ית פיתוח מקצועי באגודת עמי, על הזכות לאהוב ולהיות נאהבים https://www.mako.co.il/home-family-relationship/couples/Article-bf0f242e2b66571027.htm

מירב בן אבי, עובדת סוציאלית וסמנכל"ית פיתוח מקצועי באגודת עמי, על הזכות לאהוב ולהיות נאהבים Read More »

ענבל בראנץ, אם בית מספרת על ההחלטה שלה להישאר בבידוד עם החניכים שבהם היא מטפלת

ענבל בראנץ, אם בית מספרת על ההחלטה שלה להישאר בבידוד עם החניכים שבהם היא מטפלת https://www.mako.co.il/health-magazine/column/Article-9ddfb9f4e73b371026.htm

ענבל בראנץ, אם בית מספרת על ההחלטה שלה להישאר בבידוד עם החניכים שבהם היא מטפלת Read More »

אגודת עמי, אגודה המלווה ומטפלת בצעירים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בדרום הארץ

אגודת עמי, אגודה המלווה ומטפלת בצעירים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בדרום הארץ

אגודת עמי, אגודה המלווה ומטפלת בצעירים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בדרום הארץ Read More »

ידיעות אחרונות: להילחם בדכדוך 2 עמודים: אופל בן חיים נטורופטית בחברת אקוסאפ על התמודדות עם דכדוך חורף 25.12.19

ידיעות אחרונות: להילחם בדכדוך  2 עמודים: אופל בן חיים נטורופטית בחברת אקוסאפ על התמודדות עם דכדוך חורף 25.12.19

ידיעות אחרונות: להילחם בדכדוך 2 עמודים: אופל בן חיים נטורופטית בחברת אקוסאפ על התמודדות עם דכדוך חורף 25.12.19 Read More »

אופל בן חיים נטורופטית בחברת אקוסאפ כותבת על התמודדות עם תסמונת המעי הרגיש במעריב 7/7/20

אופל בן חיים נטורופטית בחברת אקוסאפ כותבת על התמודדות עם תסמונת המעי הרגיש במעריב  7/7/20 https://www.maariv.co.il/lifestyle/Article-776043

אופל בן חיים נטורופטית בחברת אקוסאפ כותבת על התמודדות עם תסמונת המעי הרגיש במעריב 7/7/20 Read More »