dorit-cohen

תקשורת ויחסי ציבור

מה אנחנו יודעים לתת לכם

icon-1

אסטרטגיה תקשורתית

האסטרטגיה התקשורתית נבנית בהתאם למטרות הארגון ברמה העסקית, החברתית או בשניהם יחדיו. אנחנו לומדים את הארגון שלהם, מזהים את החוזקות וגם את החולשות, מזהים את קהלי היעד, מסמנים את המטרות העסקיות ו/או הארגוניות ועל פי כל אלה גוזרים את האסטרטגיה לפיה אנו פועלים מול אמצעי התקשורת הרלוונטיים והמדויקים ביותר להשגתם. אנו בונים תכנית תקשורתית רחבה, מתאימים את המסרים בהתאם לקהלי היעד ולגורמי התקשורת השונים. זאת וסיפור העסק או הארגון שלכם, אנחנו בונים ומחזקים את ההכרה הציבורית למותג שלכם.

icon-2

ייעוץ תקשורת ויחסי ציבור

יחסי הציבור הם הדרך ליצר שיח עם קהלי היעד שלכם, באמצעות כלי התקשורת הקיימים. אם חשוב לכם לספר על טרנד חדש, מוצר חדש, מחקר מעניין בתחום עיסוקכם. חדשות. רגולציה חדשה. הדרך היעילה ביותר היא לייצר שיח מתמשך ואנחנו כאן כדי ליזום וליצור הזדמנויות עבורכם לבנות את השיח, ולכוון היכן נכון עבורכם והיכן לא, מה חשוב יותר להוציא ולחשוף ומתי. החשיפה תתפרש בכתבות מגזין, ראיונות, טורי דעה ומאמרי מומחה ותפנה לכלל קבוצות האוכלוסייה בהתאמה שפתית ותרבותית. אנחנו מדבררים אירועים וכנסים, לעיתים גם יוזמים אותם, מייצרים שיתופי פעולה או יוזמות חברתיות הכל במטרה לייצר שיח תקשורתי, או להפוך אתכם לחלק מהשיח הקיים. להיות חלק מהשיח התקשורתי הוא חלק הכרחי בין פעילויות השיווק עבור ארגונים, מותגים ורעיונות. וכמובן חלק מהדרך לשנות תפיסה חברתית, להנהיג סדר יום חברתי, להעלות מודעות לנושאים חברתיים חשובים ועוד. יחסי הציבור טובים נבנים בתהליך מתמשך, רצוף וחשוב שיהיה רחב כמה שיותר וישתף את כל הגורמים התקשורתיים שיכולים להיות רלוונטיים למטרות הארגון.

icon-3

דוברות

אנו עושים כל שיש בידנו על מנת לבנות ולבסס את התדמית התקשורתית של ארגון או אדם אותו אנו מייצגים. כחלק מתהליך העבודה אנו לומדים את הארגון, או המסרים של אדם אותו אנו מייצגים, לומדים את תחום העיסוק , מתחרים, התאמת הצרכים של הארגון לשיח התקשורתי הקיים. מזהים הזדמנויות תקשורתיות ומנהלים את הקשרים עם גורמי תקשורת הרלוונטיים.

לקוחות נבחרים בעבר ובהווה: